Акашови записи

Полето на всички потенциали, съдържащо не само информацията, но и енергията да бъдат реализирани в световете.

Практическият курс по Акашови записи ни дава възможност за съзнателен контакт с Божественото, Висшия Аз, Ангелите, Архангелите, Възнеслите се Учители и Цялото, което ни обгражда. Акаша е духовен ресурс, който ни позволява да опознаем истинската си същност, да се освободим от негативните модели, мисли, поведение и да израстнем в осъзнатост. Дори самият контакт с енергията от Акашовите записи канализира толкова много светлина в живота ни, че сами започваме да „виждаме“ в дълбочина процесите, да разбираме техния смисъл и да ги трансформираме с помощта на свободната си воля и Ангелите от светлина. Чрез Записите достигаме до нашата същност и те ни разкриват потенциала и мисията на живота ни. С тяхна помощ ние се включваме в полето на безусловната любов, мир, мъдрост и сила.
Практическият курс по Акашови записи има 12 модула, разделени в 3 нива, чрез които ще постигнете трансформация на всички нива в живота.

Какво ще научите на Модул А и Б?

 • Как да отваряте акашовите си записи?
 • Как да интегрирате и използвате Акашите в живота си?
 • Как да работите с полето на Акаша във вашето ежедневие?
 • Как да призовавате същества от светлина- учители, ангели, архангели и т.н.?
 • Как да получавате помощ, подкрепа и информация от конкретна Висша същност
 • Как да работите с чужди Акашови записи
 • Ще се запознаете с някой основни същества от Светлина
 • По време на първите 3 модула (А, Б и В), които са първо ниво от системата, ще се научите на 8-те основни начина за използване на Акашовите записи.

Модул А  – продължителност: 1 ден

 • Инициация на Триединия Божествен Пламък- Любов, Мъдрост, Сила
 • Енергийни физически упражнения – кундалини йога
 • Представяне на Акашовите записи и основните ни пречки за връзка с тях.
 • Молитви за отваряне и затваряне на Акашовите записи- значение и начин за използване
 • Настройка и потапяне в полето на Акашовите записи и активна връзка с него
 • Работа чрез призоваване на определена същност от Светлина
 • Активация и работа с Архангел Михаил

Модул Б – продължителност: 1 ден

 • Разкриване на разликата между индивидуалната и общата работа в Акашовите записи.
 • Как може да разпознаете, че сте в полето на Акашовите записи.
 • Работа с чужди Акашови записи и развиването му в СвещеноДействие.
 • Динамична медитация с Бога, който е в мен и в теб.
 • Призоваване и канализиране на енергията на съществата от Светлина
 • Активация и работа с Архангел Рафаил
 • Общуване със Ангелите, Архангелите, Възнеслите се учители и силата на благодарността.

Модул В – продължителност: 1 ден

 • Активация и работа с Архангел Метатрон и разкриване на нови пластове на Акашовите записи
 • Първи стъпки за изграждане на единно поле може Акашовите записи и Реалността
 • Активиране на архетипни енергии в ситуации, отношения, модели, предизвикателства и т.н.
 • Зареждане и изчистване чрез работа с Полето на Акашовите записи
 • Работа за развиване на сензитивността към различен вид енергии и техните източници
 • Полето на Акашовите записи и как можем да разберем, че живеем в хармония с него
 • Активация и работа с Архангел Сандалфон и изграждане на общото енергийно поле на Акашовите записи в и около нас

Модул Г – Изобилие – продължителност: 1 ден

 Модул Г е насочен към изграждане на Изобилие и Благоденствие в живота ни в хармония с Висшето. Той е първата част от второ ниво от практическия семинар по Акашови Записи, което е посветено на различни области от нашия живот. 

 • Активация и работа с Виолетовия пламък и Сен Жермен за трансформация на стари модели, които ограничават изобилието
 • Работа с ангелите на Благоденствието и откриване на личните кодове в Акашовите записи, които го активират
 • Активна практика, медитация и настройки с основните качества и състояния, които изграждат нашето изобилие в хармония с Висшето
 • Съ-творец на реалността- смисъл и същност
 • Работа с полето на Акаша за визуализация и усилване на вибрацията на желанието
 • Ще завършим със специална церемония от Акашите за Изобилие и Благоденствие

Модул Д – Добродетели – продължителност: 1 ден

Ще работим по изграждане на 5-те основни добродетели в нас, защото без тяхното прилагане на практика в живота духовният ни растеж е невъзможен. Те са и в основата на Христовото съзнание или онова, което ние наричаме Любов В Действие. Самото поле на Акаша се разкрива и позволява много по-дълбока работа, когато започнем съзнателно да работим с добродетелността в нас. И част от пътя по интегриране на Висшия ни Аз и изпълняването на мисията на живота ни неминуемо минава през опитности, които са насочени точно към тези 5 добродетели. Те сами по себе си са в нас, но ние сме тези, които със съзнателната си воля трябва да ги изградим. Затова и Ангелите и Учителите от Светлина ще ни помогнат в този модул чрез активации, медитации и практики да ги видим, разберем в дълбочина, интегрираме и приложим в живота. Един от специалните ни учител ще бъде Архангел Мелхиседек, който ще даде насоки за всички участници и ще помогне на всеки по пътя на Добродетелността.

Модул Е – Интуиция – продължителност: 1 ден

Интуицията идва като естествено продължение на нашите способности, когато започнем да работим осъзнато със себе си. Тя е неизменно свързана с работата ни с полето на Акаша и всъщност това е един от начините, по които съществата от светлина общуват с нас, а чрез съзнателна работа с тях (Акашовите записи) ние ставаме способни по-ясно да „чуваме“ вътрешния си глас на истината. В този модул ще работим с Архангел Ханиел и ще активираме Свещеното сърце, което е „източника“ и чрез него се свързваме на по-дълбоки нива с полето на Акаша и развиваме своята интуиция.  Ще поканим и Архангел Раджиел, с който ще работим с третото око и ясновиждането и ясноразбирането на всичко, което ни заобикаля. Той отговаря за свръхсетивността ни и ни помага да вникнем в дълбочина в Божествената Истина. С Архангел Йофиел ще активираме предчувствието ни като основа на цялостната ни интуиция. Чрез медитации и практики всеки ще получи собствени насоки за това как да развие интуицията и ясновиждането си и как да изгради живота си в хармония и баланс с Висшия си Аз и цялото.

Водещи: Милуш Кадиев и Десислава Иванова

Цена на Модул А и Б: 123 лв
Цена на Модул В и Г: 120 лв
За информация и записване: 0896 06 06 65 Деси

Е-мейл: abundancemd@gmail.com

Личен Facebook: https://www.facebook.com/milush.desi

Публичен Facebook: https://www.facebook.com/akashovizapisi