Медитация – Безусловната любов

БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВМедитация

 

 

„Отче Наш”
Отче наш, Който си на небесата,
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, така и на земята;
Насъщният ни хлаб дай ни днес;
И прости греховете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъчници;
И не въведи нас в изкушение
И избавяй ни от Лукавия
Защото Твое е Царството, Силата и Славата Во Веки!
Амин!

 • Настоящата активация посвещаваме на Безусловната Любов  – енергията, състоянието, съзнанието, съзидателната сила, единствената реалност – реалността на Любовта.
 • Свързвам се с моето Аз съм присъствие и Божествена същност – Монадата. Свързвам се с Аз Съм Присъствията на Божествени същности – Монадите на всички, които слушат тази активация и участват по някакъв начи в нея.
 • Моля Аз Съм присъствията дайте свойта мощна енергийна, както и всестранна и многоизмерна подкрепа в канализирането на Безусловна Любов, през нас – хората, които сега канализираме тази енергия, това съзнание по най-уместен начин за всеки един от нас, за живота на всеки един от нас с ясното съзнание, че ние не сме отделни и че лечението, хармонизирането, издигането, разширяването, чистотата  в живота на всеки един от нас лекува и повдига колективното съзнание, лекува и повдига цялата земна реалност.
 • Моля в тази активация по канализиране и активиране в енергията на Безусловната Любов да присъстват и да помагат по преценката на нашите Аз съм Присъствия всички съзнания от Любовта и Светлината, които биха желали да присъстват, които са компатентни да ни помогнат съгласно преценката на нашите Аз Съм Присъствия.
 • И така канализираме Безусловната Любов като моля и призовавам Аз Съм Присъствията да започнат да извършват необходимата подготовка във Вашата многоизмерна система по най-уместен според тях начин, докъто през нас започва да се натрупва Безусловна Любов, започва да ни изпълва нашите нива и тела.
 • Призовавам специално и моля специално Архангел  Метатрон – нашият учител в Светлината за специалната му помощ като знаем, че Архангел Метатрон е съзнанието, което е създало цялата енергия на цялото творение, съзнанието, което въплъщава светлината в себе си. Моля Архангел Метатрон влез в нашите светлинни канали и ги активирай по най-уместен според теб начин  съгласно нашите Аз Съм Присъствия.
 • Пречистване, отваряне на светлинните ни канали. Балансиране, Хармонизиране, оправяне на онези участъци от тях, които се нуждаят от светлината, присъствието, любовта на  Арх. Метатрон.  И докъто архангел Метатрон работи, моля Ви вижте – вникнете дълбоко в центъра на гърдите си, където е сърцето Ви, където е най-дълбокият, най-чист духовен център на съзнание, където винаги в нас има една искрица светлина, искрица от сърцето на Твореца и Създателя, Бог.
 • Призовавам и моля Архангел Сандалфон, аспект и част от земното съзнание, мощен служител и приятел във светлината, който има отношение към нашето заземяване в земния план, към нашето осъзнаване на  присъствието, като светлината в земния план. И така Арх. Метатрон и Арх. Сандалфон мощно си взаимодействат пречиствайки нашият светлинен канал от сърцето ни към сърцето на Твореца, Бог, както и центъра на земята, като реален обект дълбоко под краката ни.

(Навлзане в 7-мо ниво. Медитация)

Съсредоточаваме се в сърцето си.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • И  сега дълбоко от сърцето си отправяме безмълна молба: През Светлинният си канал към сърцето на Источника на Любовта и Светлина, Създателя на Всичко което Е. Безмълвна молба да изпраща към нас Безусловна Любов, Благословия и всякаква подкрепа, която е любовта.

(Създателя на Всичко което Е Заповядано е да се изпрати Белусловна Любов от твоето сърце към сърцата на всички присъстващи и от техните сърца към сърцето на земята и сърцата на всички същества на земята и на небето. Благодаря. Направено е, Направено е. Направено е.)

 • Осъзнайте връзката с Аз Съм Присъствието си. Осъзнайте могъщото приятелско присъствие и подкрепа на Архангел Метатрон и Архенгел Санфдалфон. Осъзнайте подреката на онези безброй съзнания на светлината, които са сега тук със нас в тази активация, в това прослушване, които кодират любовта, светлината, чистотата си. В самата атмостфера, присъствие, звук, в невидимото пространство на нашето прослушване, на нашият урок в Безусловната Любов. Почуствайте, осетете как от сърцето на Бог се влива Любов в сърцата Ви. Вижте как тя се зазямява и вкоренява дълбоко в земня план към центъра на земята.  Като и през сърцето Ви в хоризонтален план към сърцата на всички хора, към всички животни, към  всички растения, към всички камъни, планини, цялата суша, континентите, към моретата, океани, реки, язовири и езера, към небесата, към всичко което е планетата. Осъзнайте, че сега Вие много мощно благославяте Безусловна Любов всичко , което Е в земния план. Осъзнайте, че в момента лекуваме по начин, какъвто никога досега не е бил достъпен на нашата земя. Осъзнайте, че бивайки в това състояние на съзнанието, в това разбиране сте дълбоко в служба на живота на земята. Осъзнайте, че в момента изпълняваме най-дълбокото духовно предназначение на всеки и всичко, което някога е било в земния план. Почуствайте физически как през Вас тече Любов към всичко на земята. Почуствайте топлината в сърцата си, специфичния лек трепет като гъдел, като пърхане на всякъде във Вас. Усетете предчуствието за щастие, чистота. Почуствайте детското във Вас. Защото когато всички сме били деца сме се докосвали най-мощно и пълноценно точно до това състояние в което сме в момента. Вижте, усетете всеки атом  от атомната Ви структура на тялото потопено в нежно-розовата светлина на Любовта. Вижте пространствата между атомите Ви, които наистина са огромни като един огромен космос. Вижте как Любовта и Радостта и Светлината нахлува в тези доскоро тъмни пространства, защото  представата за космоса за нас е като за нещо черно, в което блещукат звезди. Сега вижте този космос по нов начин в Любовта. Вижте ярко лятно  утро, което настъпа в този космос, вижте го огрян от розовата светлина на Безусловната Любов. Много е трудно с думи да се говори и описва състоянието на Безусловната Любов, както и нейното изживяване, затова сега ще Ви оставя за около 1 мин. в тишина, в мълчание, в осъзнаване на потока на Безусловна Любов през всеки един от нас.
 • Любовта, Любовта, Любовта, почуствайте топлината в гърдите Ви, вижте ярко розово, виолетово-оранжево, като експлозия от светлина пред затворените Ви очи. Изживейте, почуствайте този тих, невидим трепет във Вас. И знайте, че Безусловната Любов, която канализираме в момента лекува всичко в живота Ви с високата си вибрация. Не е възможно да остане нищо, което е в ниска вибрация, което е дисхармония и което да не бъде повлияно от безусловната Любов. Не е възможно ниското у нас, дисхармонията да надхитри Любовта, да се скрие от нея. Осъзнайте тази простичка истина. И разберете, че веднъж докоснати по този начи от най-чистата, най-високата есенция на Любовта дъректно от сърцето на Бог никога вече няма да бъдем същите, не можем да остнем същите. Вече сме Благословени, инициирани, активирани в Любовта и Светлината.  И за да го повярват напълно и да го усетят  и подсънателните нива във Вас сега ще направим една същинска енергийна  активация в безусловната Любов. В отварянето Ви към качеството, способността преманентно, непрекъснато да канализирате Безусловна Любов от Бог към света, както и от света към дълбоко към сърцето си. И тези два процеса на непрекъснато излъчване на Безусловна Любов от центъра на сърцето Ви, както и приемане на безусловна Любов да вървят успоредно един с друг, като един непрекъснат,  вечен кръговрат и могъщо съществуване в битието на безусловната Любов.

Заземявам в земната реалност, както и към цялата си многоизмерна система безусловна Любов. Заземяване…Заземяване…Заземяване…Заземена! Активация … Активация…Активация…Активирана! Любовта, Любовта, Любовта….(повторете на ум няколко пъти за себе си – Любовта, Любовта, Любовта…)

Повторете мантрата 3пъти:  „Аз Съм, който Аз Съм – Любов. Аз съм Безусловна Любов”

 • И моля Ви знайте, че от сега нататък – завинаги, Вие сте активирани в специалните качества на Безусловната Любов. Във всичките и проявления и аспекти. И това прекрасно цвете тепърва ще разцъфва във Вас по един прекрасен начин, какъвто изобщо недопускате.
 • Повтаряйте си непрекъснато в ежедневието Ви: „Любовта, Любовта, Любовта” или

„Аз Съм, който Аз Съм – Любов. Аз съм Безусловна Любов” или просто „Обичам те, Обичам те, Обичам те.”  Към всико, към всички, към себе си, навсякъде, винаги, непрекъснато. Нека един фокус от Вашето съзнание да е буден за това, че Вие непрекъснато Благославяте света в Любовта.

Благославям Ви в Любовта!
Обичам Ви!
Аз Съм, който Аз Съм -Любов. Аз съм Безусловна Любов”
Всички същества са щастливи, Всички същества живеят в Мир! (3)