Буда Медицина

Буда Mедицина (Мaнла) – сърцето на тибетската медицина

Буда Медицината е върховен лечител в тибетската медицина и се използва не само за профилактика и лечение на множество заболявания, но и за стабилизиране на екологичната система и предотвратяване на природни бедствия.
Буда на Медицината (Менла = върховният лечител) представлява лечебната сила на просветлените същества (Буди). Всички тибетски лекари използват енергията на Буда медицина по време на своята практика. Тибетската практика на алтруистичната любов и състрадание се развива в инструмент за премахване на болести, причинени най-вече от невежество (непознаване на законите на живота).
Тази традиция е цялостен, интегрален подход за изцеление на личното и всеобщото страдание.
Буда на медицината е ярка демонстрация на силата на духа (мисълта, въображението), която е неизменна част от лечителската традиция.
Групата Буди на медицината се представя от осем братя, които са, не само много могъщи в изцелението на болестите, но и в изчистването на негативността, причинена от живи или починали.
Лечебната сила се освобождава от изцеляващата мантра, чиято ежедневното повтаряне с чиста мотивация и отдаденост предпазва от здравословни проблеми, злополуки, бедствия и внезапна смърт. Мантрата Буда на медицината има силата да освобождава от негативните моделите на мисли и чувства.  Лечебен ефект се получава и само с внимателно слушане.
Буда на Медицината наричат също и Буда на Изцелението. Достатъчно е съприкосновение с вяра към образа на Буда на Медицината, за да настъпи изцеление.

 

ФИЛОСОФИЯ:
Съгласно будисткото учение всички живи същества на този свят преминават през различни страдания. Независимо от това какво е нашето физическо състояние, по същество повечето хора пребивават в състояние на не-здраве – това се вижда от отсъствието на удовлетворение от живота и нарушение на хармонията между личния свят на човека и света, който го заобикаля. И макар че на физическо ниво болестта може и да не се проявява, тя може да присъства в спящо състояние и да се прояви когато възбуждащите я причини достигнат критична точка.
Физическите и умствените болести са тясно свързани – първите са следствие от последните, знак за това, че човек нещо не разбира. ХАРМОНИЧНИЯТ ЧОВЕК НЕ БОЛЕДУВА. Затова в будистките лечебни практики първо се лекува причината за възникване на болестта.
Съгласно будистката традиция Буда се явил като Буда на Медицината и преподал на Чжуд-ши Четирите Медицински Тантри. В тях са изложени методи за изцеление на повече от 400 вида болести на тялото, обяснени са източниците им и са описани симптомите на тези заболявания.
Човек е в състояние да излекува сам себе си – при условие разбира се, че има безусловна вяра в своите сили и желание да постигне този резултат. Тогава няма невъзможни неща. Няма нелечими болести.
Мантрата на Буда на Медицината създава особена вибрация, изчистваща и възстановяваща фините нива, вследствие на което изчезват болестите. Тя има мощно профилактично действие.