Доброволческа програма

Доброволческа програма

                Програмата дава възможност за осъществяване и разгръщане идеите заложени като основа за дейност на развитие на Духовния център. В същото време предоставя поле за изява на хора, които се чувстват привлечени към идеите за духовна култура.

Добровлочеството се състои в извършване на различни дейности свързани с пряката реализация по организирането и провеждането на събития в Центъра за духовно развитие.

 

Предлагаме доброволчество в 3 направления:

 1. Домакинство: Присъствие и обслужване на събития в залите на Центъра за Духовно развитие

Описание на дейностите:

 • Осигуряване на достъп на участниците в събития и мероприятия организирани в центъра за духовно развитие.
 • Обслужване на мероприятията: помощ в предлагането на храни и напитки по време на кафе паузите или почивките
 • Подпомагане в техническото осигуряване (настройка на презентационната техника, компютър, екрани, озвучаване и други) и работа с климатиците
 • Продажба на книги и сувенири от магазинната част на центъра
 • Помощ в приготвяне на залата за съответното събитие. Включва: зареждане с кафе/чай, вода, храни, тоалетна хартия, салфетки, сапуни и т.н. Също и подреждане на столове, маси и техника според изискванията на събитието.
 • Почистване след и по време на събитията (кошчета, паркет, маси, кухненски бокс)

Прием на доброволци – 5 човека

Периодичност на работа:

Ангажимента на доброволеца може да продължи периодично по график. Например:

През седмицата: Веднъж седмично в точно определен ден и часове.  Всяка седмица.

През уикендите: Ангажимент в определен по график уикенд. Честота на заетостта, например един уикенд в месеца.

 

 1. Административна дейност – организиране и реклама на събития

Описание на дейностите:

Помощ при организиране на събития, които ще се провеждат в центъра, като:

 • кореспонденция с преподаватели и организатори за уточняване на подробностите около дадено събитие
 • Съставяне и качване на събитието в интернет сайта и фейсбук
 • Разпространение и реклама на събитията в интернет
 • Разпространение и реклама чрез раздаване на листовки и рекламни флайери
 • Заснемане на събитията и качването им в интернет
 • Поддръжка на ютуб канал
 • Комуникация с клиенти и записвания за участия в събитията

 

 1. Дейности по ремонт и реконструкция

Описание на дейностите

 • Помощ при извършване на ремонти по залите и помещенията в центъра за духовно развитие
 • Помощ при приготвяне на зала за конкретно събитие

 

Възнаграждения при доброволците

Доброволците получават следните облаги при полагане на своя доброволен труд:

 • хранене и напитки по време на ангажиментите си
 • покриване на транспортни разходи, свързани с ходене до залите или по задачи свързани с събитията
 • ползване на отстъпка от цената при закупуване на артикули и книги от центъра за Духовно развитие
 • похвали и специални грамоти за положения труд
 • трудова характеристика от името на фондация „Духовно развитие”

 

Изисквания към доброволците

Идеалния доброволец – това са млади и одухотворени хора, които следва да притежават следните качества:

 • Любов, милосърдие и смирение
 • Благост и добросъвестност
 • Енергичност и жизнерадост
 • Отлична комуникативност при работа с клиенти/партньори
 • Отлични компютърни познания и боравене с офис и презентационна техника

 

Подбор на Доброволците

Доброволците се подбират на няколко етапа:

 1. Подаване на автобиография и снимка на имейл адрес: info@bulgarianow.org
 2. Явяване на нарочно насрочено интервю
 3. Среща за договаряне на конкретна ангажираност

Начин на организиране на доброволците

Доброволците се организират от доброволчески щаб, съставен от членове на фондация „Духовно развитие”. Според спецификата на събитията и годишната програма по изпълнение на дейностите. Всеки получава писмено своите задачи и очаквания. След изпълнение на поставените задачи доброволеца се отчита пред представител на Центъра за Духовно развитие.