Енергиен спрей Озарение

Етеричните масла са така подбрани, че да създадат защитна среда, в която да бъде активирана светлината. Чрез създадената вибрация се задействат и пречистват втора, трета, пета и шеста чакра. Открива се възможност за изява на творческия потенциал, комуникацията с финия свят около нас, достигане до подсъзнанието ни и активна връзка между него и нашите съзнателни действия. Завръщаме се към нашата изначална същност и имаме възможността да се докоснем до съзидателната енергия на Твореца – Баща и любящата такава на Майката Земя. Разговора с нас самите става лесен и естествен. Процеса на себеопознаване се активира и е възможно да осъзнаем себе си такива каквито сме . Да се обичаме и изпълваме с  любяща енергия от нас самите към нас самите. По този начин се хармонизират всички чакри, балансира се мъжката и женска енергия. Спомага за осъзнаване на заложбите ни и тяхното реализиране, както и за откриване на мисията ни.