Енергиен спрей Пробуждане

С помощта на този спрей може лесно да се премине в медитативно състояние като същевременно се създава защитена среда, в която може да се извърши всеки един медитативен или релаксиращ процес. Също така спомага за отдих на ума от неспиращите мисли и същевременно създава състояние на сигурност и увереност в действията. Спомага за духовни видения и улеснява диалога между нас и Духовните ни водачи. Удачен за използване при всяка духовна работа, моменти на релаксация. За снемане на стреса. Създава среда на мир и покой. Балансира всички чакри. Спомага при опроводяването на по- висока вибрация на енергиите.