Енергийно лечение

Дистанционната Лечебна Система  – енергийно лечение

1167286.large

Дистанционната Система за Енергийно Лечение /ДСЕЛ/ е безопасно, естествено и достъпно за всеки. Извършва се чрез ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и Висшият Аз на човека, пожелал лечение. Провеждат се от разстояние до всички точки на Земята и действа във всяко време – минало, настояще, бъдеще.
Процесите се ръководят от Висшият Аз на човека и се осъществяват от Обединените Висши Сили на Светлината – група 5 и Свети Дух – в подкрепа на енергийната реформа и прехода в новата ера.

Енергийното лечение по ДСЕЛ се прилага за ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ на: 

  •  Хора: физически, емоционални, душевни състояния и проблеми, липса на хармония и вътрешен мир, вкл. болки, схващания, напрежение, стрес, умора, загуба на жизненост, нарушения на вътрешни органи, жлези, системи, тъкани, травми и други; също и тревога, страх, раздразнение, депресия, гняв, пристрастеност: към храна, наркотици, алкохол и др.
  • Събития: отношения, среда, обстановка; сделки от всякакъв характер – закупуване на жилище, продажба на автомобил, бизнес среща; лечение/манипулация – раждане, операция; работа – за развитие, разширяване на дейността, финансова стабилност, творчество, образование, проекти, изяви и др.
  • Пространство: дом, работно помещение, всеки вид имот; всяка част от Земята – град, село, квартал, езеро, река, планина, гора, атмосфера; вкл. животни, растения, въздух, вода.
  • Енергийно вмешателство от негативно естество към: хора, събития, пространство, среда.
  • Изграждане на благоприятни възможности или осъществяване на желания – възстановява реда и хармонията във всички области от живота на и в човека: работа, взаимоотношения, образование, здраве, семейство, пътуване, изяви, деца; връзка с Духовните водачи и др.
 • Хармонизиране на енергиите: във всички тела, на всички нива, във всички животи, включително настоящия, във всяко време, на всяко място, във всички измерения.

Условия за записване и участие:  Лично изразено желание, Извършена диагностика и САМО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ: енергийно пречистване от чужда енергийна намеса.   

ЕНЕРГИЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ съчетава изкуството за лечение с Рейки, Светлина и Енергийно балансиране. Трансформира негативната енергия в позитивна и хармонизира всички нива на съществуване. Изключително присъства Енергията на Любовта и Светлината – тя е вашата истинска същност.
За правилното протичане на процедурите по лечение и постигане на желания,  се грижат Вашите Лични Духовни Водачи, както и Божествено проявени и приближени Висши Същества – Христос, Архангел Михаил, Архангел Гавраил. Може да се провежда по всяко време, на всяко място на Земята, тъй като енергията е навсякъде около нас.

ОБЕДИНЕНИТЕ ВИСШИ СИЛИ НА СВЕТЛИНАТА, или по-често срещани като Групата на 5-те, са нефизически енергийни същества представляващи най-Висшата енергийна структура на Светлината и Любовта. Те са естествено продължение и в пряка връзка с най-Чистата и високовибрационна структура на енергията на Светлината и Любовта, познати и популярни сред Човечеството като Първопричина, Бог, Висш Разум или Първоизточник.
Представляват различни енергийни семейства, с висока вибрационна структура и честота, обединени от общото намерение да подкрепят Земята и Човечеството в процеса на еволюция и прехода към новата ера. Петте основни семейства към които принадлежат са : 1. Ангели, Архангели; 2. Христово Съзнание; 3. Буда, Рейки учители и Наставници; 4. Духовни Водачи, Наставници и Учители; 5. Пазители на Истината и Универсалния ред и Господари на Кармата. Всички енергийни семейства и групи са просветени, проявени , осъществени и свързани със и чрез Любовта и Светлината и се представляват от Свети Дух.

ДСЕЛ се предава на Земята и Човечеството, посредством хора с необходимите качества за осъществяване, задържане и проявление на Връзката с Висшите Нива на Съзнание, представляващи групата на 5-те и Св.Дух.
Енергийното лечение може да бъде както индивидуално, така и групово. Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация може да се включи в него. И в двата случая то стартира след като заявявите желанието си за това. Не е позволено да искате лечение на друг човек, освен ако това не е ваше дете на възраст до 10 години.
Преди започване на същинското лечение, терапевта осъществява връзка с Висшият АЗ на човека, посредством която се извършва диагностика на неговото физическо и ефирно тяло.
Диагностиката дава информация за енергийното състояние на човека на всички нива. Лечението се осъществява въз основа на тази информация. Обикновено се набляга върху тези състояния и симптоми, които имат връзка с приоритетните нужди на човека, неговите стремежи и цели към момента на диагностиката и са във връзка с еволюционното му развитие. Не всички състояния са физически проявени, въпреки, че са в пряка връзка с общата енергийна картина в момента на получаването й.
Oставете се в ръцете на Вашият Висш АЗ да ви помогне, хармонизира и оздрави. Това ще стане по най-благоприятният за вас начин.