Медитация за активиране на Възнесението

БОГ и Настоящата Церемониална Медитация
За да започне тази медитация, затворете очите си.
Ние започваме като призоваваме цялата Планетарна и Космическа Йерархия на Светлината, включително всички Архангели, Ангели, и Елохими, за да ни помогнат в тази медитация.
Ние също така призоваваме закрепването и активирането на нашите 12-Висши Тела, включително Зохар Тялото на Светлината и Тялото на помазания Христов Свръхаз..
Ние призоваваме за пълно отваряне на всички наши чакри, всички венчелистчета на всичките ни чакри и всички фасетки на всяка отделна чакра.
Сега, ние в момента, буквално ще осъществим пътуване чрез душата си заедно, до Уесак Долина в Хималаите.
Там ние ще преживеем и изпитаме настоящата Уесак Церемония проведена от Възнесените Учители от вътрешните нива.
Тази церемония се случва всяка година в пълната луна на Телец от много еони време
Нека ние сега да се подготвим за това свято и осветено преживяване с минута мълчание.
Сега ние призоваваме нашите духовни домакини от вътрешните планове и ги молим за създаване на групова Меркаба във формата на гигантска холографска кристална сфера от светлина.
Ние молим сега да бъдем взети и отнесени в Уесак Долина, в Хималаите, за да участвуваме,експериментираме и преживеем настоящата Уесак Церемония.
Сега, докато пътуваме през времето и пространството, почувствайте своите енергии да се смесват с всички други групи, които участват в Уесак Церемонията по целия свят през тази нощ.
Нека сега да почувстваме себе си как се спускаме низходящо в действителната Уесак Долина, присъединявайки се към всички други Възнесените Учители, Посветени и ученици.
Вижте и/или почувствайте присъствието на Господ Майтрея, Сен Жермен, и Аллах Гоби.
Вижте тези три майстори, които стоят във вид на триъгълник около купа вода, която е разположена върху много голям кристал.
Вижте, почувствайте или визуализирайте всички останали Учители на Духовната Йерархия, разположени така, че да образуват кръг около първите трима Учители
Точно преди изгрева на пълната луна, която сега е върху нас, на вътрешния план, започва да се усеща очакване и вълнение.
Сега започваме да призоваваме за трайно закотвяне на нашето Висше Аз и нашето Могъщото АЗ СЪМ Присъствие.
С дълбоко задоволство и радост наблюдаваме как Хелиос и Веста, нашите обични Слънчеви Логоси,се спускат и се приземяват в Долината Уесак.
Хелиос и Веста сега заемат своето място като един, точно над свещеното място, където Господарят Буда скоро ще се спусне.
Всички присъстващи са в състояние на тиха почит, докато Хелиос и Веста сега закотвят и активират „Златен Ореол от Светлина“ около Третото Око на всеки човек и Коронната Чакра.
Тази Божествена Милост и Разпределение ще послужи като кръщението в Светлина за цялото това въплъщение и отвъд него, за да ви свърже постоянно с Вашият слънчев Източник.
Сега слиза от Галактическото Ядро и нашият любим Галактически Логос, Мелхиор.
Той идва с конкретна мисия да ни подпомогне напълно да закотвим и използваме нашите Светлинни Тела на физическия план.
Мелхиор извършва това сега като поражда и излива специален духовен ток и електрическо зареждане с енергия в нашата колона от чакри и в 12-телесната ни система.
Тази Божествена Милост и Разпределение сега също е напълно закотвена в етерния / физическия ни носител.
Мелхиор сега заема мястото си в непосредствена близост до Хелиос и Веста.
Сега от Вселенскота сфера/царство идва Негово Светейшество Лорд Мелхизедек.
Мелхизедек формира третата част на „Космическата Тройца“, който се носи малко над свещено място, където Лорд Буда ще се появи скоро.
Мелхизедек идва не само за да почете Господ Буда и Свещената Церемония на Уесак, но също така и да почете и да подпомогне 144000-те които са произлезли от неговото Свещенно Сърце, за да подпомогнат еволюцията на Земята.
Той идва, за да почете и да благослови всички Космически и Планетарни Учители,които присъстват, както и самата планетата Земя.
Тъй като Уесак Церемонията е специална, за да установи тази цел и да започне, Мелхизедек изважда жезъла си на Светлината, и докосва всеки човек по Коронната Чакра. Това води до мигновен „огнен пръстен“, под формата на фигура на числото осем, която се появява в Колоната на Чакрите на всеки човек и в цялото им аурично поле.
Този „пръстен на пожар“ под формата на знака за безкрайност, служи за да активирате постоянно цялата чакра система на всеки човек, и значително подобрява аурата на всеки човек, поле и светлинно тяло на всички нива на съществуване. Тази инфузия-вливане от Мелхизедек изпълва и свързва всеки човек вечно, с непроницаемото, недостъпно и тайнствено поле от Светлина, Любов и Силата на Мелхизедек .
Почувствайте и сега добавените енергиите на „Мълчаливите Наблюдатели“- на Слънчево, Галактическо и Вселенско ниво – обливайки в този осветен момент.
Отделете няколко минути, за да се окъпете в тези славни благословии, дадени от нашия Вселенски Логос и „Тихите Наблюдтели.“
Свещените ритуални движения и мантрите звучат сега под ръководството от седемте Чохана на Седемте лъчи.
Докато момента на изгряващата Луната настъпва, висша и несравнима тишина, настъпва при всички присъстващи.
Всички Космически и Планетарни Учители, Посветени, и ученици се обръщат към североизток с големи очакванията.
В далечината, на североизток, се забелязва малка точица в небето. Тази точица постепенно се уголемява и се появява формата на Буда, седнал в позиция лотос с кръстосани крака.. Той е облечен в роба с цвят на шафран и окъпан в светлина и цвят, и с ръце протегнати за благословия.
Докато кръжи над купата с вода, великата мантра зазвучава чрез Господ Майтрея, която се използва само веднъж годишно в Уесак.
Това призоваване създава огромена вибрация от духовен поток.
То бележи „Върховен момент на интензивно духовно усилие“ на всички инициирани и Учители присъстващи, за цялата година.
В този момент, нека да погледнем как Господарят Буда кръжи над купата с вода предавайки Неговите Божествени и Космически енергии в тази вода.. Господ Буда, нашият Планетарен Логос, донася жезъла си за Иницията. Сега той закотвя във всеки човек, който присъства Божествените качества на „мир“ и „спокойствие“. Господарят Буда сега огласява, че тези Божествени атрибути, които сега се закотвят, са две от най-силните, мощни качества на Христос/Буда във Вселената.
Почувствайте как „мира“ и „тишината“ сега започват да проникват всяка атомна частица на вашето същество.
Тези две качества, Господарят Буда пояснява, че ще служат като един вид духовно зкотвяне и активиране на всички присъстващи, на вътрешните и външните планове/сфери.
Хелиос и Веста, Мелхиор, Негово Светейшество Лорд Мелхизедек, и Мъчаливите Наблюдатели добавят сега техните обединени обливащи енргии, в тази вече осветена купа с вода.
Тази вода сега поема интензивността на космическата вибрационна честота, която никога преди не е давана .
Честотата на Благодатта поддържа изграждането и изграждайки, струи във водата и чрез Лорд Майтрейя.
Енергията след това се изпраща от Господ Майтрея към цялата Духовната Йерархия, и във всички от нас, които формират част от тази йерархия на земята.
Почувствайте това масивно изливане на космическите енергии от Планетарна и Космическата Йерархия как сега преминава през нас. Докато тези енергии се движат чрез нас, ние усещаме себе си как се превръщаме в чисти съдове на Божествеността. Сега позволяваме на тези най-възвишени и свещени честоти на Божествеността да се излеят навън в света и в самата сърцевина на самата Земята .
Докато тези енергии продължават да се изсипват, виждаме, че купата с вода, която седи на големия кристал, започва да се предава на събрала се тълпа .
Вижте и почувствайте себе си как поемате една глътка от тази най-свята, благословенна и осветена вода.
Вземете същността на Светлината и Любовта от тази вода и ѝ позволете да се интегрира в всяка клетка, молекула, атом и електрон на вашето същество. Вижте себе си сега да се приближавате към Лорд Буда, Лорд Майтрея, и Санат Кумара.
Почувствайте блясъка на Чистата Любов течаща към вас от тях, както и от Космическата Троица на Хелиос и Веста, Мелхиор и Негово светейшество Лорд Мелхизедек.
Изправете се сега пред тези велики Учители, и споделете с тях на вътрешния план/сфера така, както чувствате своята работа, мисията, и пъзела – парчето в Божествения План на Бога на земята.
Използвайте това време също и отправете молитвени искания към Бога и тези Учители за помощ в проявявата и манифестирането на вашата мисия.
Също така, отправите каквито и да е лични молитви, за себе си или за другите.
Нека сега да останем тридесет секунди в тишина, за да си позволите да отправите тези молитви.
Почувствайте и визуализирайте отговорите на тези молитви.
Знайте, че имате цялата любов и подкрепа на Бога и тези най-обичаните Космически и Планетарни Учители.
Сега започвате да се отдалечавате от тълпата, поскоро като се плъзгате, отколкото ходите.
Вие внезапно се оказвате около малко езеро, заобиколено от прекрасни цветя с всички съществуващи цветове и техните нюанси.
Над вас сега се появяват 14-те могъщи Архангели и 14-те могъщи Елохими. Почувствайте сега как тези Архангели и Елохими Ви заобикалят и се грижат за вашето аурично поле с докосването от техните леки и нежни крила и ръцете.
Моментално започвате да чувствате изливането на космически поток, директно от Архангелските и Елохимските Сфери/Царства.
Почувствайте цялата си 12-Телесна система как става осветена с безусловна любов и полупрозрачна светлина.
Тази Божествена Милост и Разпределение ще има огромен ускоряващ ефект върху пътя на инициация и възнесение за всяко лице, като специален подарък от Архангелите и Елохимите..
Потопете се и напълно абсорбирайте тези благословии, излъчени от 14-те Могъщи Архангели и 14 Могъщи Елохими за тази Уесак Церемония .
Като последна Божествената милост за тази настояща церемония Уесак, Възлюбеното Присъствието на Бог се приближава и сега закотвя и активира в сърцето всеки човек хилядократно увеличаване на блясъка на личния Троен Пламък на всяко лице като това е Неговия дар за това най-свято и осветено събитие.
Останете в мълчание и почувствайте най-възвишен, езотеричен „Божествен Сноп от Светлината“, който прониква през вашата Коронна Чакра и се придвижва надолу по чакровата колона, за да възпламени вашият личен Троен Пламък, с това най-възвишено и осветено Благословение от Възлюбено Присъствие на Самия БОГ!
Сега си позволете да интегрирате в основата на вашето същество съвкупността от всички Уесак енергии, комплектувани в движение от БОГ, Лорд Буда, и това свещенно осветено събиране на Планетарни и Космически същества.
Вижте се отново, магически стоейки в церемониалния кръг и събиране, където големия кристал и купа се намират .
Вижте почувствайте и визуализирайте, как Лорд Буда започва да се издига и да прави своето възнасяне в лотос поза, и да се носи на североизток към сферата/царството от от което е дошъл.
Както Господ Буда заминава, той вдига дясната си ръка, с длан насочена нагоре в Благословия и Любов към всички, които са се събрали тук, на този най-радостен и свещен,осветен повод.
Както Господ Буда отново се превръща в малко петънце в далечината, сега забелязваме също и: Хелиос и Веста, Мелхиор и Негово светейшество Господ Мелхизедех също така да се издигат и възнасят .
Почувствайте отново дълбочината на излъчените благословиите, докато тези славни същества отново се завръщат към огромните космически царства, в които те живеят.
Вижте и почувствайте пристигането на нашите духовни домакините, от вътрешният план, с тяхната гигантска холографска, кристална сфера на светлината Меркаба.
Почувствайте как влизате в тази Меркаба; в пълно единство, радост и любов.
Почувствайте отново огромното озарение и блясък от енергии в аурата си, която беше значително разширена с участието Ви в този опит.
Почувствайте огромно разширяване на Любов и Единство, за всичките си братя и сестри, които са споделили този опит с вас.
Почувствайте сега как груповата Меркаба започва да се издига във въздуха над долината Уесак.
Вижте и почувствайте носещата се Меркаба сега, високо над планината Хималаи, която започва своето пътуване обратно.
Усетете как Меркабата пътува през времето и пространството, и магически сега започва да се спуска към земята отново.
Майката Земя сега ни приветства обратно с отворени обятия и с отворено сърце към свещена земя, и в тази стая. Почувствайте себе си, сега внимателно да влизате във физическото си тяло, носейки напълно и постоянно с вас цялата Светлина и Любовта, която току-що сте изпитали.
Когато сте готови, можете да отворите очите си, тъй като енергиите продължават да Ви обливат….

 

Copyright© Dr Joshua David Stone & Gloria Excelsias