Медитация за извисяване и лечение

МЕДИТАЦИЯ ЗА ИЗВИСЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ – ВИВАМУС

Сега избирам да приема и призова дълбоко проникване на енергията на Махатма в моята цялостна енергийна матрица, като по този начин дам възможност за открито излъчване на моя Божествен Аз в служба на Всичко, Което Е.

Вивамус
При започването на тази медитация намерете удобно място, където няма да ви безпокоят, и седнете на стол. Обърнете се с лице на изток, защото духовният поток е най-силен в тази посока.
Тази медитация за извисяване и лечение може да се провежда на глас или мълчаливо. Може да бъде записана на касета и да я слушате вечер, преди да си легнете. Онези, които са силно мотивирани, могат да я запишат няколко пъти и да я слушат, докато спят.
Това е изключително пълна и разбираема медитация. Тя със сигурност ще призове енергиите на извисяването. Препоръчвам ви да я правите всеки ден, веднъж или два пъти дневно, постоянно и непрекъснато. Гарантирам ви, че тази медитация и лечение напълно ще трансформират вашето съзнание, вашата система с четири тела и вашата реалност.

МЕДИТАЦИЯ ЗА ИЗВИСЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Мили Боже, Христос, Свети Дух, Скъпо Могъщо Аз Съм Присъствие, моя монадо, Аз Съм това, което Аз Съм, Скъпи Махатма, Аватар наСинтеза, Седем могъщи Елохима, Мелхиор, наш Галактически Логос, Команда на Аштар, архангел Михаил, Йофиел, Хамуел, Гавраил, Рафаил, Уриeл, Задкиел, Метатрон, Хелиос, наш Слънчев Логос, Санат Кумара, наш Планетарен Логос, Владетелю Майтрея, Планетарен Христос, Ману, Аллах Гоби, Махачохан, Сатя Сай Баба, Чохани на Седмия лъч, Ел Мория, Кутхуми, Серапис Бей, Павел Венециански, Иларион, Учителю Исус, Сен Жермен, Господари на Кармата, Джуал Кхул, Буда, Вивамус, Дева Мария, Куан Ин, Изида, Бабаджи, Велик Божествен Режисьор, Енох, Велико Бяло Братство, Екип за лечение (Пан, Ангел на изцелението, Извисени учители, монада), Орден на Мелхизедек, Духовна йерархия, Велико Бяло Братство, Учители на Шамбала!

Аз съм Монадата, аз съм Божествената светлина, аз съм любов, аз съм воля, аз съм реализираният замисъл! В настоящата медитация за извисяване моля за вашата колективна помощ. Моля за една мощна тръба от субстанцията на Космическата светлина, която да служи като невидим щит за защита по време на тази медитация и на моя живот като цяло. Моля тази тръба от Светлина да бъде абсолютно здрава и непреодолима за всичко, което не е от Бога и от Христовата светлина.

В тази огромна тръба сега аз визуализирам една по-малка тръба с диаметъра на моята глава, която излиза нагоре от моята коронна чакра, нагоре през моята душа, през моята монада или Аз Съм Присъствието, а след това продължава и преминава през всичките триста петдесет и две нива на космическата същност, позната като Махатма или Аватар на Синтеза, а след това чак до самия Бог.

Тази тръба е вашата Антакарана или мостът от дъга. Когато се свържете през всички нива на своето ментално око, тогава свалете тази тръба надолу през седемте чакри и я изпратете надолу към центъра на Земята. Сега вашата Антакарана се простира от центъра на Земята чак до Бог.

Сега се настройте към Присъствието на Бог. Изпейте свещения звук Аум седем пъти и го изпратете нагоре по Антакараната през душата, монадата и Махатмата, обратно до Бог. Останете безмълвни известно време, за да почувствате ефекта.

Сега поискайте от Бог и Божията сила един стълб от Божия Светлина, който се носи надолу по вашата Антакарана и вашата тръба за защита. Оставете тази Светлина първо да изпълни вашето физическо тяло, след това вашите етерно, емоционално, ментално и духовно тела.

Сега призовете в менталното си око енергията на Махатмата, което е груповото съзнание, въплъщаващо всичките триста петдесет и две нива обратно до Бог. Призовете тази енергия на Махатмата и на Аватара на Синтеза и я оставете първо да изпълни всяка клетка на вашето физическо тяло.
Сега я оставете да изпълни всеки физически орган с космическа Светлина. Оставете я да изпълни вашата епифиза, хипофиза, щитовидна жлеза, тимусна, надбъбречни и полови жлези. Оставете енергията на Махатмата да изпълни и седемте ви тела с космическа Светлина. Според Вивамус, енергията на Махатмата е най-висшата космическа енергия, която е достъпна за нас тук, на Земята. Позволете на тази енергия да окъпе цялото ви същество. Продължете:Мили Боже и Махатма, сега избирам да приема и призова дълбоко проникване на енергията наМахатмата в цялата ми енергийна матрица, като по този начин дам възможност за пълно, цялостно излъчване на моя Божествен Аз в служба на Всичко, Което Е.

Сега призовавам Бог и Божията сила да ми изпрати поредица от златни топки Светлина. Тези големи златни топки Светлина слизат от Бог и моето мощно Аз Съм Присъствие и се придвижват надолу по моята колона от чакри, навлизайки в моите седем чакри.
Златната топка от Светлина навлиза през моята първа чакра. Отварям напълно и активирам своята първа чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Златната топка от Светлина навлиза през моята втора чакра. Отварям напълно и активирам своята втора чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега отварям напълно и активирам моята трета чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега отварям напълно и активирам моята четвърта чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега отварям напълно и активирам моята пета чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега отварям напълно и активирам моята шеста чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега отварям напълно и активирам моята седма чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Сега поканете вашето мощно Аз Съм Присъствие, архангел Михаил и Великото Бяло Братство, Екипа за изцеление (съставен от Пан, Извисени учители-лечители, ангели на изцелението и вашата монада) да навлязат във всяка чакра и да я балансират и настроят, като премахнат всякакви нежелани енергии или нишки от енергия, които не служат на вашата най-висша цел и не са от вашия Божествен монадичен шаблон. Оставете по около петнадесет секунди или повече за пълно изчистване, изцеление и балансиране на всяка чакра. След като напълно сте пречистили, изчистили, изцелили и балансирали всяка своя чакра с Божествената изцеляваща светлина, поискайте активиране на цялостното интегриране и балансиране на вашите чакри така, че те дафункционират като една чакра.

Сега призовете Виолетовия пламък на Сен Жермен да окъпе цялостното ви същество в своя виолетов преобразуващ огън. Оставете тази красива виолетова енергия, струяща от Бога, да преобразува всяка негативност в чистотата и съвършенството на Бога за около петнадесет до тридесет секунд.

Призовете златния Дванадесети лъч от златна и брилянтна светлина и го оставете да окъпе цялостното ви същество в енергията на Христовото съзнание. Вижте как цялостното ви същество и всичките ви седем тела се изпълват с тази блестяща златна енергия, изливаща се от Бога, от вашето мощно Аз Съм Присъствие и от Извисените учители. Къпете се в златната Светлина на Дванадесетия лъч през следващите петнадесет или тридесет секунди.

Сега помолете Бог и Божията сила да заемат място във вашия Меркаба носител от жива Светлина.

Визуализирайте Меркаба носителя като кристал с два върха, който обгръща цялото ви тяло, с друга хоризонтална двувърха част, излизаща отпред и отзад на вертикалната част. Меркаба носителят ще ви помогне да ускорите своята вибрационна честота. Той е и носителят, в който можете да пътувате с душата си по време на медитации или нощем, докато спите. Сега визуализирайте себе си изцяло в Меркаба носителя и го оставете да се завърти по посока на часовниковата стрелка. Това въртене ви позволява да се настройвате все повече и повече към космическия импулс и честотите на Бог и на Божията сила.

 

Продължете:Аз съм готов/а – нека процесът по извисяването ми започне! (Процесът на извисяване е всъщност слизане на духа в материята.) Господи, нека моята душа се спусне напълно в моето съзнание и тела, ако вече не го е направила. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Нека моето светлинно тяло слезе в моето съзнание и тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Нека Пламъкът на извисяването да се спусне и навлезе в моето съзнание и всичките ми тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно активиране на моите Алфа и Омега чакри! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам Амрита, огнените букви, свещената геометрия и ключовите кодове от Ключовете на Енох да се активират напълно. Аз съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно активиране и изграждане на дванадестте нишки на ДНК в моето физическо тяло. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно активиране на моята хипофиза, за да изгражда само хормона на живота и да спре да произвежда хормона на смъртта! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно активиране на моите монадични Божествени отпечатъци в моето съзнание, подсъзнание и свръх -съзнателен ум и във всичките ми тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам сега пълно активиране на моята енергия кундалини, насочвана от моята монада и могъщото Аз Съм Присъствие. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам малък колкото кибритена клечка Космически огън от огъня на Самия Бог; нека освети и трансформира моето цялостно същество в светлината на Бог. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно осово изравняване, както е описано в „Ключовете на Енох“, за да настрои идеално потоците по моите меридиани в моето съзнание и във всичките ми тела! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам и желая физическо безсмъртие и пълно спиране на процесите на стереене и умиране.
Подмладявам се и ставам все по-млад/а с всеки изминат ден. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно отваряне на моето трето око и възстановяване на моите психични способности и на способността за духовно и ментално общуване, за да мога да ги използвам в прослава и служба на Всевишния Бог и на моите братя и сестри в Христа на Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам съвършеното здраве да се прояви в моите физическо, емоционално, ментално, етерно и духовно тела. Моля и желая тези тела да прояват здравето и съвършенството на Христос. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята шестнадесета чакра да се спусне, придвижвайки се през всичките ми чакри надолу, по моята колона от чакри, докато се установи в моята седма или коронна чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята петнадесета чакра да се спусне и навлезе в моята шеста чакра или чакрата на третото ми око. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята четиринадесета чакра да се спусне и навлезе в моята гърлена чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята тринадесета чакра да се спусне и навлезе в моята сърдечна чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята дванадесета чакра да се спусне и навлезе в моята чакра на слънчевия сплит. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята единадесета чакра да се спусне и навлезе в моята втора чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моята десета чакра да се спусне и навлезе в моята първа чакра. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега виждам останалите мои чакри, от девета до първа, как се спускат надолу по моите крака в Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Призовавам пълно стабилизиране на моята нова петизмерна система от чакри в моето съзнание и във всичките ми тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Призовавам и виждам как моята колона от чакри светва като коледна елха и как първата ми чакра се превръща в голяма топка от розово-оранжева Светлина.
Сега моята втора чакра се превръща в голяма топка от розово-оранжева Светлина.
Сега моята трета чакра се превръща в блестяща топка от златна Светлина.
Сега моята сърдечна чакра светва с бледа виолетово-розова Светлина.
Сега моята пета чакра светва с тъмна, синьо-виолетова Светлина.
Чакрата на моето трето око сега светва като голяма топка от златисто-бяла Светлина.
Сега моята коронна чакра светва с виолетово-бяла Светлина.
Сега цялата ми колона от чакри е заредена и активирана с петизмерната честота на извисяването. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Призовавам с цялото си сърце, душа, ум и мощ колективната помощ на останалите единадесет проекции на душата ми в хода на моя процес на извисяване. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам съчетаната колективна помощ на сто четиридесет и трите други проекции на моята монада в хода на процеса по моето извисяване. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Призовавам пълно спускане и интеграция в моето същество на облак от познаваеми неща. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам троицата на Изида, Озирис и Хор и всички енергии на пирамидите, които са изравнени с Източника, да се спуснат в моето съзнание и система от четири тела и да се активират напълно сега. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум.
Призовавам и Извисения учител Серапис Бей и енергиите на неговия Храм за извисяване в Луксор, да се спуснат и да се активират напълно в моето съзнание и система от тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам колона от Светлина на извисяването да обгърне цялото ми същество. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно балансиране на цялата ми карма от моите минали и бъдещи животи. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам повишаването на вибрационните честоти на моите тела (физическо, астрално, ментално, етерно и духовно) в съответствие с честотите на петото измерение. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам Светлината на хиляда слънца да се спусне в моето същество и да повиши моята вибрационна честота хиляда пъти. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам свещения звук Аум да се спусне и отекне през моето съзнание и система от тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам пълно и цялостно кръщение в Светия Дух. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам съвършена настройка и изпълнение на моята дхарма, предназначение и мисия в този живот в служба на Божия план. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам да се спусне моето висше Христово тяло. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моя петизмерен извисен Аз, който вече се е извисил с разбирането за едновременно протичащото време, да слее сега своето съзнание с моето обединено поле и аура. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам моя духовен учител (………………………….) да слезе през моята коронна чакра и да слее своето извисено съзнание и Светлина с моето съзнание и система от тела. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Призовавам великия Божествен пламък да се спусне, да се обедини и смеси своя по-голям пламък с моя по-малък пламък на Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
И накрая, призовавам моята монада, моето мощно Аз Съм Присъствие и Духа да се спуснат напълно в моето съзнание и система от тела и да ме трансформират в Светлина и в Извисения учител, който в действителност съм. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Останете няколко минути безмълвни, за да позволите да се извърши цялостното извисяване.

Докато се сливате напълно със Светлината в съзнанието си и в своите тела, произнасяйте следните утвърждения на истината:

Бъди безмълвен и знай: Аз съм Бог. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм възкресението и животът! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм могъщото Аз Съм Присъствие на Земята завинаги! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Извисеният учител (кажете цялото си име)! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Бог, живеещ в това тяло като (кажете името си)! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Могъщото Аз Съм Присъствие сега е моят истински Аз! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм извисяването в Светлината! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Истината, Пътят и Светлината! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм отворена врата, която никой човек не може да затвори. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Божественото съвършенство, което се проявява сега. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм откровението на Бог. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Светлината, която осветява всеки човек, идващ в света. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм космическият пламък на космическата победа. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм извисеното същество, което желая да бъда. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм повишената вибрация на моя цялостен Христов и Аз Съм потенциал. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Аум, проявен в света. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм пълноправен член на Великото Бяло Братство и Духовната йерархия. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм реализираното проявление на Вечния Аз. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм въплъщението на Божествената любов в действие. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз живея във всички същества и всички същества живеят в мен. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм едно с монадичното ниво на съзнание на Земята! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз живея в моето прославено тяло от Светлина на Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Аз утвърждавам своята способност да трансформирам своите тела в Светлина и да пътувам навсякъде в безкрайната Божия Вселена. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!

Призовавам Хелиос, Слънчевия Логос, да изпрати в моето съзнание през моята коронна чакра шестдесет и четирите Ключа на Еиох на всичките пет свещени езика така, че те да бъдат напълно интегрирани в моето същество на Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Утвърждавам своята идентичност като Вечен Аз, Христос, Буда, Атма, монадата и Аз Съм Присъствието на Земята в служба на човечеството. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Утвърждавам, че съм физически безсмъртен и мога, ако така избера, да остана на Земята безкрайно дълго, без да старея. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Виждам всяка личност, животно и растение като въплъщение на Вечния Аз, независимо дали те са осъзнали своята истинска идентичност, или не. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм съвършеното обединение на монадата, душата и личността на Земята. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
В този свещен момент идва спасението. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм същност, обединена с моя Създател. Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Аз съм Светлината в света! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Сега аз съм напълно извисено същество, избрано да остане на Земята, за да бъде в служба на всички съзнаващи същества! Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!
Кадош, Кадош, Кадош, Адонай Цабаот! (Свят, Свят, Свят е Богът на войнствата!) Кадош, Кадош, Кадош, Адонай Цабаот! (Свят, Свят, Свят е Богът на войнствата!) Кадош, Кадош, Кадош, Адонай Цабаот! (Свят, Свят, Свят е Богът на войнствата!) Аз Съм това, което Аз Съм. Аум!