Медитация за хармонизиране и балансиране на енергийните системи със Земята и небето

Въвеждаме в медитация чрез 7 последователни дишания на 4 такта. Като наблюдаваме как тялото ни се изпълва със светлина. Вдишваме светлина, радост, щастие, красота. Издишваме напрежение, проблеми, страхове. Вдишваме светлина, Любов, Мир, спокойствие. Издишваме напражение, проблеми, тъмнина. (и така до 7 пъти).

Свързвам се с моето могъщ Аз съм присъствие и извисена същност – Монадата. Свързвам се с Аз съм присъствията – Монадите на всички Вас, които участваме в тази медитация. Призоваваме ги за помощ и съдействие в днешната духовна практика.

Съсредоточаваме се в нашите сърца. Виждаме как от него излиза сноп светлина и се спуска надолу по чакра системата, излиза през краката и отива надолу към Земата. Слиза надоло, надолу, надолу в недрата на Земата и достига чак центъра на нашата планета. Земното ядро. Свързваме се със земното ядро – сърцето на Земата. Усещаме нейния пулст, въбрация и енергия. Взимаме с нас малко от нея и започваме да се изкачваме нагоре обратно към нас. И сега от нашето сърце излиза сноп светлина, който преминава през чакрите нагоре и излиза през 7-ма чакра на главата. Минава през космоса и достига до нивото на Твореца. Свързваме се със сърцето на Създателя. Осъзнаваме връзката – нашето сърце, сърцето на Земята и сърцето на Твореца като едно цяло. Изчикваме от сърцето на Създателя един сноп светлина около нас, който да ни служи за защита по време на тази медитация.

Съсредоточаваме се в нашето сърце. Виждаме как то пулсира…Усещаме тутенето в цялото ни цяло. От него започва да се излъчва на импулси торсионни кръгове около нас. Те става големи и излизат от тялото ни. Обгръщат ни най-любящо. Чувстваме се удобно и приятно. Заобградени сме от енергийното поле на сърцето ни. Защитени сме.

В помощ на нашата Духовна работа днес призоваваме още за помощ и съдействие Майка Гая, Санат Кумара, Вивамус – Аз съм присъствието на Санат Кумара, Архангел Сандалфон, Ахрангел Метатрон .

Усещаме една мощна сила идваща от земята – това е силата на Любовта на Майка Гая – нашата Земя. Тя достига до нас. Подхваща ни и ни повдига. Издигани нагоре, нагоре, нагоре. Към небесата. Носим се уверено и спокойно. Отправяме се към космоса, слънчевата система, Галактиката, звездите, Вселената, разноцветните светлини, тъмната енергия, бялата светлина, сустанцията подобна на желе – това са законите, розов облак – закона на милосърдието. Земната сила ни издига и ние се придвижваме още по-нагоре, нагоре, нагоре… Виждаме прозорец, от който блика Блестяща светлина. Минаваме през него. Попадаме в безбрежното пространство от брилянтна златна, блестяща светлина. Достигнали сме нивото на Твореца – Създателя на Всичко, което Е. Там се разтваряме. Ставаме едно със всичко, което Е.

От тази позиция – като част от Всичко, което е – ние започваме своята работа по хармонизиране на нашата енергийна система. Извикваме една голяма топка светлина с тъмно зелено-син цвят каксе издига от земята и навлиза през ходилата бавно, бавно, минава по краката, колената, бедрата. Навлиза в първа чакра, оттам минава във втора чакра и тази топка енергия от земята се установява в нашата трета чакра – в областта на слънчевия сплит.

И сега от сърцето на Твореца се образува друга топка от енергия с блестящо златно-розов цвят. Тази топка светлина с помоща на арх. Метатрон навлиза през 7-ма чакра – върха на главата и се спуска бавно надолу по енергийния канал. Минава през 6-та чакра, бавно надуло, през 5-та чакра, сърдечанта чакра и се установява в 3-та чакра. Там двете топки от светлина, които призовахме се сливат в едно енергийно кълбо. Кълбото започва да се върти наляво като изсмуква всякаква негативност и небалансирана енергия от чакра и енергийната система. Въртейки се навлиза постепенно и минава през 1-ва чакра, 2-ра чакрка, 3-та чакра, 4-та чакра, 5-та чакра, 6-та чакра, 7-ма чакра. От Всяка една чакра изсмуква и премахва всякаква негативна, не хармонична и небалансирана енергия. Всяка кристализирала енергия, която не е в синхрон с нашата същност в най-чистия си вид. Оставаме процеса да продължи толкова, колкото е необходимо до пълно премахване на всякаква тъмнина и негативност от нашата енергийна система…

Минаваме през енергийната система и на нашите по-висши тела. Виждаме как енергийното кълбо изсмуква всякаква негативна енергия постепенно от нашето етерно тяло, астрално тяло, ментално тяло, духовни тела (будично, монадично, атмично, свтелинно).

Сега всички наши по-висши тела са напълно пречистени и обновени.

Отново връщаме енергийното кълбо в 3-та чакра. Сега то постепенно спира да се връти и започва да се завърта на дясно. Усилва се въртенето. Центробежната сила се увеличава. Привлича се енергия директно от сърцето на Земята и сърцето на Създателя. Тази енергия се отдава в нашата енергийна система. Започва процес на запълване, зареждане с енергия. Минаваме по всички чакри. 1, 2, 3, 4, 5,6,7 – бавно.

Минаваме през енергийната система и на нашите по-висши тела. Виждаме как енергийното кълбо зарежда с енергия постепенно нашето етерно тяло, астрално тяло, ментално тяло, духовни тела (будично, монадично, атмично, свтелинно).

Сега всички наши по-висши тела са заредени с енергия от Бога.

Постепенно движението спира и кълбото отнова се установява в 3-та чакра.

Сега всички наши чарки са изчистени и заредени с нова животворяща енергия.

Започваме процес на балансиране и хармонизиране на чакра системата ни. Виждаме как всички чакри започват да работят като една чакра. Хармонизираме нашата чакра система с сърцето на Земята и сърцето на Създателя. Хармонизиране, балансиране, сихронизиране….

Сега нашата енергийна и чакра системи са синхронизирани, балансирани и хармонизирани напълно със Земята и Създателя. Чувстваме се като едно цяло. Чувства как цялото е едно с нас. Като единен хармонизиран и балансиран организъм.

Заземяваме извършеното лечение.

И сега постепенно се събираме в нашите тела.

Излизаме от медитация…