ЦЕНТЪР ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ /ПРОЕКТ/

ЦЕНТЪР ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

/ПРОЕКТ/

 

Съдържание:

Описание на идеята

Какви са ползите от реализирането на проекта

Основни принципи на духовния център

 

Дейности в духовния център

 • Лечение и рехабилитация
 • Медитации
 • Духовни практики
 • Спорт и йога
 • Изкуство и култура
 • Наука
 • Информация

 

Екип и Организация  на работа в духовния център

Финансиране на дейността в духовния център

Основна схема на финансите

Разходи по дейностите

Източници на финансиране

Фининсиране на проекта за изграждане на духовен център – етаи и възможни форми на финансиране на проекта

 

Описание на идеята

Идеята е да се откликне на належащата нужда на потребностите на българския народ от издигане на духовните му ценности на по-високо ниво. Генериране и развитие на ценности върху основата на любовта и разбирателството, равноправието и аутруизма, стремежа към познание и самоосъвършенстване.

Издигане на българите от блатото на материалната бездуховност, в която затъва все повече десетилетия наред.  Поставят се основите на едно ново начало в развитието на бългрската народност и ще намали риска от заличаване на нацията в един по-далечен период. Крещятата нужда от издигането на човек в принципите на духовността се явява като естествен противовест на чалгализацията и мутризацията на българина в последните 20 години на преход и духовен упадък. В крак с изискванията на новото време и повишаването на вибрациите създаването и реализацията на духовен център дава възможност за отговор на въпросите и проблемите, които се определят от законите на природата и вселената. Намиране на синхрон и баланс между духа и тялото в едно цяло със природата.

Създава се Духовен център за развитие на личността и душата на човек чрез обучение, усвояване и прилагане на различни духовни, лечебни и културни практики.  Предназначено е за хора, които искат да намерят и развият своя потенциал в сферата на духовния и културен живот.  Духовния център е за хора, които искат да разрешат своите проблеми от ъгъла на своето духовно разбиране и израстване.

Мястото е в района на София разположен в голяма сграда, с много помещения  – стаи и зали, където ще се извършват заниманията.

Дейностите, с които духовния център ще се занимава са: Организиране и провеждане на Медитации; извършване на индивидуални и лечебни енергийни сеанси и масажи; тренировки и йога; обучение по духовни практики; Занимания по изкуство – пеене, танци, музика, рисуване; занимаване с духовна научна дейност и други; обмяна на опит с известни учители, лектори  и лечители от други страни; организиране на лекции и семинари свързани със духовното и физическо здраве на човека и природата;

 

Какви са ползите от реализирането на проекта

Издигане на личността на човек на по-високо духовно ниво

Възпитание на духа и установяване на полезен начин на живот на българите в традициите на българските просветители, лечители и деятели.

Осъзнаване и доближаване и прпилагане от човека на принципите и законите на природата

Спестява време и  усилия за разрешаването на различни личностни проблеми

Създаване на по-добър обществен продукт възоснова на правилното разбиране и прилагане на законите на природата

Намаляване на разходите за медицински услуги и лекарства

Ускоряване процеса на развитие и създаване на основа за разцвет на нацията в по-дългосрочен план

 

Основни принципи на духовния център

 • Равнопоставеност и толерантност
 • Любов и грижа
 • Доброволна работа и отдаденост
 • Свободен достъп и безплатно ползване на услугите
 • Ненамеса в свободната воля на привлечените учители и обучаващите се

 

Дейности в духовния център

Основните дейности в дуовния център са показани на схемата:

     Лечение и рехабилитация

Използване на методите за лечение на алтернативната медицина.

Масажи; акупунтури; шиацу и други.

Лечение с енергийни сеанси

Лечение с билки

Лечение чрез разговор с психолози на база осъзнаване на истинските причини за заболяванията. Прилагане на техники за емоционална свобода и други методи.

Използване на съвременна апаратура за диагностика и лечение на заболявания, за които съвременната медицина е безпомощна.

Наблягане на физически упражнения и техники за дишане, които обикновено се оказват най-удачните заместители на скъпо струващи операции и лекарства, без това да навреди по някакъв начин на здравето на човек.

 • Медитации

Организиране на групови медитации за лечение и духовно израстване на личността.

Медитации за просперитета на Българският народ;

Медитции за изчистване на земята, прекратяване на конфликти в различни точки на земята и други.

 • Духовни практики

Преподаване на духовни практики от водещи лектори и учители. Обучения по рейки и множество други енергийни лечения;  Духовни практики по издигане и сливане на духа с тялото и душата и т.н.

 • Спорт и йога

Организиране на тренировки  по бойни изкуства; Занимния по йога за начинаещи и напреднали.

 • Изкуство и култура

Създаване и провеждане на курсове и уроци по рисуване, пеене и музика, занимания по танци

 • Наука

Организиране на курсове, беседи и лекции по проблеми свързани с астрономията, физиката, биологията, природните науки.

Извършване на различни изследвания в научната област от гледна точка на духовния аспект.

Организиране на научни конференции и симпозиуми

Разработване на алтернативни източници на свободна енергия

Разработване на научни проекти по въпросите за водата, храната и въздуха.

 • Информация

Създаване и организиране на база данни за работата по духовни и научни въпроси. Разпространение и достъп до информацията.

Разделение на дейностите според характера им

 1. Културно-масови дейности – характеризират се това, че се водят от специалисти, които участват на добра воля и за удоволствие при провеждането на заниманията

Хорово пеене

Народни танци

Тренировки

 1. Групови дейности със специалист

Медитации и ритуални

Семинари и лекции

Рисуване и изкуство

Музика

 

Екип и Организация на работа в духовния център

 

Управител – ръководи оперативната дейност на центъра; Взима решения  относно дейността и развитието на духовния център по предложения на съвета от помощници.

 

Съвет от помощници – приема и обсъжда предложения за развитие на дейността на духовния център

Съвета е съставен от изявени учители, които активно участват в дейността на духовния център. Всеки съветник може да оглавява направление от дейността на центъра.

Съвета се събира веднъж седмично като се прави отчет  за изминалия период, оценка на дейността и резултатите на духовния център и се поставят нови задачи и предизвикателства за следващият период; Определя стратегията на развитие на духовния център за 3, 6 и 12 месеца напред; Предоставя предложенията и препоръките на управителя на духовния център, който взима решение дали да се съобрази с тях или да ги върне с препоръка. Окончателните решения се взимат от управителя на духовния център.

 

Администрация и помощен персонал

Секретар – човек, който прави разпределенията и записванията по дейности на желаещите да посещават определени занимания или лечебни процедури.

Информатик – човек, който изготвя и разпространява в интернет информция относно дейностите и мероприятията в центъра, поддържа интернет страница и база данни.

Посрещач – човек, който посреща и насочва хората към техните занимания; отговаря на въпроси и дава информация за дейностите в центъра;

Чистач – човек, който поддържа хигиената на център  в отлично състояние

Пазач и Подръжка на базата – човек, който подържа базата, грижи се за необходимите материали  и охранява обекта през нощта.

 

 

Основна схема на финансите и паричните потоци……..

 

 

 

Източници на финансиране

 • Приходи от доброволни дарения от хората, които непосредствено посещават заниманията в центъра
 • Приходи от големи дарители, които вярват и искат да подпомогнат развитието на Българския народ и връщането на  му духовните ценности – личности от България и чужбина
 • Приходи от частни благотворителни фондации, комитети и сдружения
 • Приходи от благотворителна дейност на дейци от центъра
 • Приходи от други източници

 

Фининсиране на проекта за изграждане на духовен център – етапи и възможни форми на финансиране на проекта

 

Създаване на обединение между личности

 

Програма за осъществяване на Духовен център за развитие

 

Етап 1 –  Обект и място на занимацията в Духовния център за развитие

 

Етап 2 – Възможности за финансиране

 

Етап3 – Подбор на персонал и учители

 

Етап  4 – изготвяне на програма за дейностите и заниманията в духовния център

 

 

Етап  5– релкама и популяризиране на духовния център

 

Етап 6 – набиране и записване на хора, желаещи да посещават заниманията и лекциите