Махатма

МАХАТМА е източникът на всичко това, което Е и понастоящем се разпростира, разширява и вкоренява още по-дълбоко в съзнанието на тези от нас, които сме отворени за нея, и на нашата Духовна Йерархия. МАХАТМА е всичко от изброените неща в пречистен, обединен, излекуван и разширен вид. МАХАТМА се отнася само до самата себе си и е сравнима само със самата себе си.
Интеграцията й в говорим и писмен език по никакъв начин не може да се нарече лесна задача. Изискването да се съхрани непокътната енергията на Светлината и Духовната Интелигентност, когато те се изложат чрез познатите ни езици, отеква през душата, за запазване на възможно най-голяма прецизност. Тази информация не е съществувала в нито един земен език, независимо от времето. И това няма как да е така, защото енергията на Махатма през целия цикъл на творение никога не е достигала до Земята.
Това също така не означава, че каквото е било писано по отношение на Махатма не подлежи на по-нататъшно изясняване и разширяване. Дори точно обратното. Има само няколко от нас тук, които се опитваме да правим това, и ние сме далеч от завършването на тази задача, свързана с нашата собствена духовна еволюция – опознаването на Източника.
Махатма е това, което ние, като че ли цяла вечност, сме очаквали; и не съществува сила на Земята, която може да я спре, блокира или отложи.Махатма е дълбоко вкоренена в планетата и това ще остане така. Тези, които предпочитат да останат в състояние на отричане на тези духовни факти, ще продължат да имат трудности, дори до крайната фаза да бъдат принудени, заради тяхното собствено очарование към мрака и отричането, да напуснат нашата Земя.
Махатма е Новата Епоха, Новият Цикъл в този Космически Ден. Тя не е Виолетовият Пламък, който беше преходен период, за да може материята да издигне достатъчно своята вибрация и да се слее с космическата светлина и любов. Тя не е Първи Космически Лъч, Божествената Воля или плана на Архангел Михаел/Вишну/Пазителя на Баланса, макар той да е дълбоко закодиран в нея, защото тази енергия служи за разчистване на пътя й от кристализиралото триизмерно минало, илюзията и ограниченията. Махатма е разгръщането на самия Божествен План и съществуването ни в него като Съ-Творци и Съ-Създатели. Махатма е последната стъпка между сливането на плановете на Съ-Създателите Монади и Създателя Източник. И това сливане анихилира по пътя си през Проявлението всички разделения, дуалността, дихтомията, полярността, колкото привидни или валидни да са те.