Програма за 2017г.

Център за Духовно Развитие

гр. София, ул. Ами Буе 10А, ул. Дунав 43, тел: +359 885004083,

e-mail: info@bulgarianow.org; facebook: bulgarianow.org, web: www.bulgarianow.org

 

Програма на центъра за духовно развитие през 2017г.

 

Прояви през седмицата

Какво

Къде Кога

Кой

Йога за начинаещи Зала Дунав 43 Всеки вторник от 07:30ч. Пламена Пламенова
Рисуване – сакрална геометрия Зала Дунав 43 Всеки вторник от 18:30ч. Райна Стоимирова
Групови рейки практики зала Ами Буе 10 Всеки вторник от 17:30ч. Станислава Фердинандова
Лечебно пеене и звукоизвличане зала Ами Буе 10 Всяка сряда от 18:30ч. Емил Кънов
Паневритмия – танца на Слънцето Зала Дунав 43 Всяка сряда от 18:30ч. Велина Бонева
Йога за начинаещи Зала Дунав 43 Всеки четвъртък от 07:30ч Пламена Пламенова
Лечебно пеене и звукоизвличане Зала Дунав 43 Всеки четвъртък от 18:30ч Емил Кънов
Медитация Зала Ами Буе 10 Всеки четвъртък от 18:30ч Станислава Фердинандова
Лекция на духовна тема зала Ами Буе 10 /  зала Дунав 43 Всеки петък от 18:30ч. Лектор – гост

Забележка: Проявите се провеждат през дните от седмицата в периода от 02.01.2017 до 30.06.2017г. и от 02.10.2017 до 22.12.2017 с изключение на официалните празници.

Прояви през годината (извън седмичните)

 

Какво Къде Кога Кой
Езотерична екскурзия за траките България 24 и 25 юни 2017 Стефан Кръстев
Езотерична екскурзия за траките България 22, 23 и 24 септември
Духовен ретрийт – енергийни практики Зала Ами Буе 10 8 април

11 ноември

Станислава Фердинандова и Стефан Кръстев
Семинар енергийни практики Витоша 8 и 9 юли
Рейки курс  I-во ниво Зала Ами Буе 10 11 и 12 февруари

7 и 8 октомври

Рейки курс  II-во ниво Зала Ами Буе 11 и 12 март

9 и 10 декември

Медитация: Прекъсване на връзки с Арх. Михаил Зала Дунав 43 30 януари, 18:30

20 октомври, 18:30

Медитация за сродни души Зала Дунав 43 13 февруари, 18:30

15 декември, 18:30

Медитация за равноденствието Зала Дунав 43 20 март, 18:30
Медитация за изобилие и проявление Зала Дунав 43 10 април, 18:30

6 октомври, 18:30

Гонг терапия Зала Дунав 43 23.01, 27.02, 27.03, 24.04 Ели Шербан

 

Програма за курсове на гост – преподаватели

Какво Къде Кога Кой
Курс „Играта на живота” Зала Дунав 43 27, 28 и 29 януари Катина Груева
Курс „Дълбоко копане” Зала Дунав 43 4 и 5 февруари
Курс „Изобилие и проявление” Зала Дунав 43 18 и 19 февруари
Курс по Тета лечение за начинаещи Зала Дунав 43 10, 11, 12 март
Курс „Сродна душа” Зала Дунав 43 29 и 30 април
Интуитивна анатомия Зала Дунав 43 10-14 май, 17-21 май

24-28 май

Духовна практика с Богините Зала Дунав 43 15 януари Милуш Къдиев и Десислава Иванова
Отслабване на тялото – дух. процес Зала Дунав 43 21 януари
Акашови записи Зала Дунав 43 25 и 26 февруари
Регресивни практики Ами Буе 10 месеци март и октомври Борислав Русанов
Духовно изправяне на гръб Ами Буе 10 27, 28, 29 януари Емил Неделчев