Кабала за начинаещи – курс

Какво ще се изучава?

В процеса на курса ще си отговорим на въпросите: Какво е Кабала? Какво изучава Кабала? Какви са основните принципи в Кабалистичната наука? Връзката между Творец и творението. Законите в Кабала. Какво представлява „Дървото на живота“?.

Период на провеждане: октомври – декември

Продължителност: 10 седмици по 1 лекция на седмица

Водещ: Георги Георгиев

Място на провеждане: ул. Ами Буе 10 А, гр. София, Център за Духовно развитие

Начало: 09.10.2017г, всеки понеделник от 18:30 за 1 час

Цена на курса: 100лв. (платима на 2 пъти по 50лв. )

Мин. брой на участниците: 10 човека

За записвания на имейл: info@bulgarianow.org, тел: 0885004083

Какво е науката Кабала и имам ли нужда от нея?

С този курс ще направим опит да надникнем в понятия итговарящи на въпроса Защо?

Какво значение имат за нашето съществуване понятия като получаване и отдаване?

Каква е нашата същност? Какво сме ние? Къде съм Аз? Кой съм Аз и кой е Твореца?

Каква е ролята ни в дългата верига от реалността? Каква е целта на нашето съществуване?

Как може от Вечния, нямащ начало и край, да произлязат нищожни, временни и несъвършенни творения като нас?

И още по-странно е – защо са му на човек всички тези велики висши духовни светове? Каква нужда има човека от тях?

Защо човека е в център на цялота вселена? И всички Висши светове и нашият материален свят и всички населяващи го обекти са създадени само за човека. И са задължили човек да вярва, че светът е създаден за него.

От пръв поглед е трудно да бъде разбрано – как за такъв малък човек, ценността на която е по-малка от косъм в сравнение с цялата вселена, а още повече в сравнение с Висшите светове, величието на които не се поддава на описание, Творецът се е трудил да ги създаде? И защо всичко това е за човека?

И за да се получат отговори на тези въпроси и изследвания, има едно средство – да се погледне в края на действието, т.е. – Целта на творението, тъй като не е възможно да разбере каквото и да е, докато е в процес, а само след неговото завършване.

Курса ще се проведе в десет лекции:

  1. Какво е това Кабала? – Възникване на учението. Историческо развитие и кабалистите и книгите на които се основава тази наука.
  2. Замисъл на Творението.Твореца и Творението. Егоизъм и алтруизъм. Любовта като понятие в Кабала.
  3. Природата на човека. Развитие на желанието. Висши светове и разпространение на висшата светлина.
  4. Структура на мирозданието.Стадии на развитие на творението. Кабалистнични определения.
  5. Екран и отразена светлина.Поправяне на творението. Сливане с Твореца.
  6. Развитие на желанието. Намерение и желание.
  7. Душата в Кабала.Строеж на душата на Адам.
  8. Метод на подобието. Степени на постижени и постигането им.
  9. Обща душа. Последно поколени. Семинари.
  10. Пътя на човека. Обобщение.

Ако пред теб стои прекрасен връх, а не ти достига само ”стълба”, за да се изкачиш до върха, за да се озовават в твоите ръце всичките съкровища на света. за да можеш тда се издигнеш, да вникнеш в дълбините и да види същността.

Внимание: Центъра за духовно развитие е под егидата на Фондация Духовно развитие, чиито цели са създаване на нужните условия, генериране и провеждане на мероприятия за развитие на духовните аспекти на човек. Откриване и разгръщане на неговите способности, възгледи и идеи. Всички такси, които се събират отиват за покриване на разходите за издръжка на залите, екипа от преподаватели и реклама. Фондация Духовно развитие е благотворителна организация и няма за цел парична печалба или материални облаги.

Забележка: В случай, че не се събере минималния брой записани и платили участници в съответния курс, то същият се отлага във времето. Срок за уведомление на вече записаните: 5 дни преди началото на курса.