Лечение чрез Пречистване, Осъзнаване и Препрограмиране

Здравейте, уважаеми хора!
Каним Ви на нашият семинар на тема „Лечение чрез Пречистване, Осъзнаване и Препрограмиране“. Това е вид алтернативно лечение и представлява прилагане на определени медитативни практики в група. Целта на семинара е да насочи вниманието Ви към посока лечение чрез промяна на ценностите, гледната точна за живота и ситуациите. Работи се чрез прилагане на духовни и медитативни практики, утвъждения, молитви и формули за изчистване и балансиране на тялото и духа. 

Акценитие в семинара са : 
1. Енергийно и духовно пречистване на енергийното поле и чакра системата. 
2. Разговор за Осъзнаване на проблемите, които ни карат да израстнем като духовни същества
3. Медитация за Опрощаване (изчистване на негативни енергии в душата на човек).
4. Прилагане на методи за препрограмиране за промяна на качествата и лечебни сеанси.

Дата на семинара: 10.02.2018
Начало: 10:00ч.
Край: 17:00ч.
Почивка за обяд: 13:00 – 14:00ч.
Място: Център за Духовно развитие, гр. София, ул. Дунав 43

Цена: 40 лв. (включва лек обяд – пловоде, зеленчуци, ориз и 2 кафе паузи в междинните почивки)

Водещ: Стефан Кръстев – рейки мастер и тета лечение, енергийни лечения и медитации

За повече информация и предварителни записвания:
имейл: info@bulgarianow.org
тел: 0885004083