Практически курс по себеопознаване

Здравейте приятели! Аз Съм Тенислав.Ще ви се представя накратко, доколкото мога, тъй като животът, който живях е достоен за роман и поне три серии филм /дългометражен/.Живеех както много други, затънал в обвиненията, осъждането и критиката към другите до момента, в който започнах да осъзнавам златната светлина и любовта, която струи от всички нас и всичко, което ни заобикаля.

Осъзнах, какво означава да си вечно същество, какво означава „тук и сега”, осъзнах че: минало и бъдеще се развиват в едно вечно разширяващо се сега, че мога да променя миналото и бъдещето, че всичко зависи от мен, че всичко е между мен и мен, че съм в дуалността за да се науча да управлявам енергията на материята, че другите са тук само за да натискат бутоните за авктивирането на тази енергия, че съм на тази земя по план-сценарий, лично написан от мен и другите само играят роли в него, които аз съм им възложил. Осъзнавайки всичко това, разбрах един основен постулат във Вселената: „Всеки сам създава собствената си реалност”.

Е, аз поех отговорността. Излязох от тъмните, криловичещи, в повечето случаи опасни и страшни пътеки на колективната реалност на страх, егоизъм, злоба, завист, алчност. Стъпих и поех уверено по осветените магистрали на реалностите, които сам създавах в радост, веселие, безгрижие, щастие и смях.

Така е приятели – всеки сам създава своята реалност и всяка реалност е уникална.

Аз мога да споделя своя опит и да ви помогна да си отговорите на най-трудния въпрос, въпросът, който създава реалности, а той е „Какво искам”. Тук и сега е момента да стъпите и поемете най-трудния път – ПЪТЯТ КЪМ СЕБЕ СИ. 

Обичам ви.