Астрологични карти

Астрологията …най-древната наука…

Изготвяне на Натална карта /кармична карта/ – Рожденният хороскоп показва разположението на планетите по домове и знаци в момента на вашето раждане –  вашият личен (рожденен) хороскоп. Изучава характера и съдбата, личната и родовата карма, показва личния потенциал, качествата и талантите,  здравето, финансите, семейството, професионалната реализация. Символизира основните събития в живота, равнището на духовния потенциал и възможностите за личностно и духовно израстване.

Изготвяне на Годишна карта  – прогностичната карта показваща промените, препятствията и възможностите в конкретни сфери от живота в срок около година.

Изготвяне на Хорарна карта – дава отговор на зададени конкретни въпроси, отразявщи различни събития (минали, настоящи и бъдещи). На база определени показатели: влиянието на Луната и планетите, състоянието на питащия в момента на задаване на въпроса, развитието на обстоятелствата и възможния изход на ситуацията се дава отговор на въпроса. Хорарната карта символизира „раждането“ на „въпроса“ или „събитието“ в точно определено време и място. Не всяка хорарна карта може да даде точен отговор – съществуват някои ограничения, които правят картата непредсказуема. 

* Личните ви данни и вашата анонимност са напълно конфиденциални. Нужно е да се уверите, че разполагате с необходимите данни: Дата на раждане, Час на раждане и Място на раждане.  Ако имате колебания за часа на раждане, можете да го проверите в общината по местоживеене – служба Есграон.