Кристалотерапия

Лечение с минерали и кристали

bp2_gemstones

Кристалотерапията е древно енергийно лечение, при което се получава привличане между човека и кристала на енергийно ниво.

Безспорно е, че скъпоценните камъни въздействат върху физическото, емоционалното и духовното състояние на човека. Използвайки вибрациите на кристалите, се извлича негативната и се балансира положителната енергията вътре в тялото.

Използват се различни кристали, в зависимост от проблема, въздействайки над седемте енергийни центъра на тялото. Получава се пренасочване на енергийния поток, отпускане и се стимулира естествената жизнена сила. Енергийните центрове се синхронизират и се лекува първопричината. 

След това носенето на определени кристали и минарали, държането в ръце или поставянето им върху определена точка по тялото, ще е достатъчнолечебните му вибрации да балансират енергиите.

Продължителността на сеанса е 40 мин. Цена 30лв.