Руническото изкуство

89-300x146

 

Думата „Руна“ означава „прошепнато тайно тайнство“ и коренът й идва от древните земи на Исландия и Германия. Руните са средство за придобиване на знание, късаещо скритите сили на природата и правят възможно развитието на възприятията отвъд обсега на физическите сетива. Отваряне към фините измерения на пространството. Руните ни учат как да гледаме на обкръжаващият ни свят, как да бъдем в единение както с нас самите, така и със Земята и ритмите на Вселената. Учат ни да разбираме природата и ние неминуемо променяме отношението си към този толкова прекрасен заобикалящ ни свят, като ставаме негови стопани и грижовни пазители. Руните по ясен начин ни показват връзката между физическото и духовното, вътрешното и външното, проявеното и непроявеното. Чрез изучаване на руническото изкуство може да преминем най-краткият, но пълноценен път за реализиране на нашите съкровени желания, цели, мечти и житейска мисия.